> Disclaimer

COORDINATES

FIF-FSI SA/NV
Louizalaan 32 bus 3A
1050 Brussel

TERMEN EN VOORWAARDEN

Deze site is uitsluitend bestemd voor uw persoolijk gebruik. De inhoud van deze site mag niet worden verdergeleid, verkocht of gewijzigd. Dit geldt voor tekst- en voor al dan niet bewegend beeldmateriaal, en voor om het even welke commerciële of openbare toepassing. Deze site mag alleen worden weergegeven en gebruikt voor uw persoonlijke informatie. U verklaart zich akkoord om op geen enkele wijze het functioneren ervan te onderbreken of trachten te onderbreken, .

MINDERJARIGEN

Indien u minderjarig bent, heeft u het akkoord nodig van uw ouders of voogden om eender welk type informatie met deze site uit te wisselen. Deze bepalingen gelden voor het versturen van e-mails, het verzoeken om een antwoord en het sturen van informatie aan deze site.

Wijziging van de inhoud van de Termen en Gebruiksvoorwaarden en van de inhoud van de site.

Deze site kan op elk momen en zonder voorafgaandelijke waarschuwing, volledig of gedeeltelijk  de huidige Termen en Gebruiksvoorwaarden veranderen, aanpassen of weglaten. Elke wijziging geldt vanaf de dag dat deze op de site verschijnt. Het blijven gebruiken van de site na het verschijnen van de wijzigingen, wordt aanzien als uw aanvaarding van deze wijzigingen. De inhoud van deze site kan trouwens op elk moment worden gewijzigd; of het nu gaat over de eigenlijke inhoud, de weergave of van een bepaald deel.

Beschikbaarheid van diensten en producten

Het is mogelijk dat de diensten en de producten die op deze site voorkomen, niet beschikbaar zijn. U wordt verzocht dit te allen tijde na te trekken.

FIF-FSI | Disclaimer | Privacy