> De eigenaar

De eigenaar

FSI werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 14 juni 2004 als autonome overheidsinstelling in de zin van de Wet van 21 maart 1991, krachtens het Koninklijke besluit van 10 november 2006.

De terreinen die u kan vinden op deze website, werden in het kader van de overdracht van bepaalde activa en schulden van de N.M.B.S. ingevolge de Koninklijke besluiten van 30 december 2004 en van 28 januari 2005 aan FSI overgedragen.

Op 23 december 2008 werden de statuten van FSI gewijzigd waarbij FSI werd omgevormd van een autonoom overheidsbedrijf naar een Naamloze Vennootschap, FIF -FSI N.V.

Maatschappelijke zetel:                               

Louizalaan 32, bus 3A, 1050 Elsene

HRB:

0867.095.371FIF-FSI | Disclaimer | Privacy